česky Deutsch English
Novinky
 • 10.1.2019

  MĚSTO PRODÁVÁ POZEMKY PRO VÝSTAVBU

  Město Sokolov zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr prodat blok pozemků o celkové výměře 4122 m2 v ulici Ondříčkova v lokalitě Šenvert složený z pozemku p. č. 570/1 o výměře 548 m2, pozemku p. č. 570/2 o výměře 3362 m2, pozemku p. č. 575 o výměře 189 m2 a pozemku p. č. 577 o výměře 23 m2, vše v k. ú. Sokolov.

  číst pokračování článku

 • 14.2.2019

  Pozvání na veřejné projednání ve věci stavby „Stavební úpravy komunikace ul. Josefa Kajetána Tyla, Sokolov“

  Město Sokolov plánuje na základě zpracované projektové dokumentace realizovat v ulici Josefa Kajetána Tyla výměnu poškozeného a místy nevyhovujícího povrchu komunikace a chodníků, včetně vybudování nové dešťové kanalizace. V rámci stavební akce města dojde v celé délce ulice Josefa Kajetána Tyla také k výměně vodovodu a splaškové kanalizace. Investorem této výměny je společnost Sokolovská vodárenská s.r.o.. 

  číst pokračování článku

 • 19.2.2019

  Beseda o myslivosti

  Beseda o myslivosti
  Zpráva MŠ Kosmonautů: Před pár dny navštívil naše předškoláky pan Doubek, který je myslivec a připravil si pro děti zajímavou besedu s ukázkami trofejí. Nejdříve zasvětil děti do tajů přírody, připomenul nám, jak se správně v lese chovat a poté s dětmi diskutoval o zajímavostech z myslivecké činnosti ale i o přírodě.

  číst pokračování článku

 • 18.2.2019

  Žáci ZUŠ Soutěžili v okresních a krajských kolech

  Žáci ZUŠ Soutěžili v okresních a krajských kolech
  Žáci ZUŠ Sokolov i v letošním roce bodovali v okresních a krajských kolech soutěží. V okresním kole ve hře na elektronické klávesové nástroje získali 1. místa a zároveň postup do krajského kola Adam Kolář, Karolína Kaslová a Margarita Tóthová. Postup do krajského kola si 1. místem v okresním kole zajistilo i Trio příčných fléten ve složení Markéta Bauerová, Týna Bohuslavová a Petra Janusová. Vzhledem k probíhající rekonstrukci pořádala obě okresní kola ZUŠ Sokolov v AlfaMusic Clubu Sokolov a MDK Sokolov. Postup do ústředního kola získala v krajském kole soutěže Karlovarský skřivánek (soutěž v sólovém zpěvu) Karolína Žejdlová. Pochvalou za svůj výkon v této soutěži byla od poroty odměněna také Kristina Tauerová. Vedení školy všem soutěžícím blahopřeje a zároveň děkuje Music Clubu Alfa a MDK Sokolov za vstřícnost při pořádání soutěží.

  číst pokračování článku

 • 18.2.2019

  BK Sokolov má za sebou úspěšný týden

  BK Sokolov
  Basketbalový klub Sokolov má za sebou v týdnu celkem pět utkání. V úterý sehráli starší žáci (hráči do 15 let) tzv. dvojičku v Karlových Varech. Ve čtvrtek pak sehráli mladší minižáci (hráči do 12 let) dvě utkání proti Sokolu Kraslice, čímž uzavřeli úspěšnou sezónu. V sobotu pak oslabené družstvo mužů odjelo ke svému duelu Západočeské ligy do Klatov. A konečně poslední utkání víkendu sehráli junioři (hráči do 19 let), kteří ve vzdálených Strakonicích měli potvrdit roli favorita.

  číst pokračování článku

 • 15.2.2019

  MĚSTO SOKOLOV ŽÁDÁ KRAJ O PŘESUN PROTIALKOHOLNÍ STANICE

  MĚSTO SOKOLOV ŽÁDÁ KRAJ O PŘESUN PROTIALKOHOLNÍ STANICE
  Rada města Sokolov požádala vedení Karlovarského kraje o řešení protialkoholní záchytné stanice v Sokolově. Ta je jedinou v Karlovarském kraji. V roce 2018 zde lékaři přijali 600 klientů. Ti po propuštění většinou zůstanou ve městě, často nemají prostředky, střechu nad hlavou a narušují veřejný pořádek. Podle starostky Renaty Oulehlové je nutné, aby taková služba přímo navazovala na psychiatrickou péči. Bez toho problémy lidí s alkoholem jen narůstají. Službu provozuje Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje. Sokolov ale vynakládá nemalé prostředky na sanaci souvisejících sociálních jevů.

  číst pokračování článku

 • 15.2.2019

  Nové veřejné zakázky

  Město Sokolov vyhlásilo zadávací řízení na zadání veřejných zakázek:

  Sokolov p.č. 2439/1 a p.č. 2531 revitalizace tenisového areálu – I.etapa

  a

  Stavební úpravy křižovatky ulic Závodu míru – Švabinského – Křižíkova, Sokolov - projekční práce

  číst pokračování článku