česky Deutsch English
Novinky
 • 15.9.2017

  Změna volebních okrsků v Sokolově

  Vážení občané, město Sokolov přistoupilo pro všechny nadcházející volby a referenda k úpravám ve vymezení volebních okrsků z důvodu provedených legislativních změn tak, aby byla dodržena zákonnost při vytváření volebních okrsků.

  číst pokračování článku

 • 26.7.2017

  Změna telefonních čísel

  Z důvodu přechodu na novou telefonní ústřednu bude v letošním roce docházet k postupnému přečíslování pevných telefonních linek jednotlivých pracovníků odborů městského úřadu Sokolov. Stávající telefonní čísla 359 808 … budou nahrazena novými, a to 354 228 ….. s tím, že koncové trojčíslí jednotlivých stanic (klapky) zůstane nezměněno.

  číst pokračování článku

 • 4.10.2017

  KALENDÁŘ AKCÍ 2018

  KALENDÁŘ AKCÍ 2018
  Pomozte s vytvořením kalendáře kulturních, společenských a sportovních akcí na celý rok 2018 pořádaných v Sokolově. Městský dům kultury Sokolov připravuje ucelený přehled, který bude k dispozici elektronicky i v tištěné podobě zdarma v Sokolovském infocentru.

  číst pokračování článku

 • 17.10.2017

  Nová veřejná zakázka

  Město Sokolov vypsalo novou veřejnou zakázku „ZŠ ul. Rokycanova - zateplení půdy nad tělocvičnou".
  Předmětem veřejné zakázky je zateplení nevyužívané půdy nad tělocvičnou. Půda bude kompletně vyklizena a vysáta a odpad bude ekologicky zlikvidován. V rámci zateplení bude po celé ploše položena parotěsná fólie, na kterou bude kladena minerální vata tl. 100 mm ve dvou vrstvách.

  číst pokračování článku

 • 17.10.2017

  Odbor životního prostředí nechal letos ošetřit dva památné stromy

  Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí každoročně žádá o poskytnutí finančních prostředků na ošetření vytipovaných památných stromů z dotačního programu ministerstva životního prostředí Program péče o krajinu. Letos byly částečně z těchto prostředků odbornou arboristickou firmou ošetřeny dva památné stromy, z nichž jeden se nachází v centru Sokolova v Husových sadech v blízkosti toboganu krytého bazénu.

  číst pokračování článku

 • 16.10.2017

  MĚSTSKÁ POLICIE ZVE SENIORY DO DIVADLA

  SETKÁNÍ SENIOŘI S MP

  6. prosince 2017 pořádá Městská policie Sokolov, oddělení prevence kriminality každoroční setkání se seniory v Městském divadle Sokolov. Akce je vyjádřením poděkování za roční spolupráci mezi strážníky a seniory v našem městě. Vstupenky budou k dispozici u paní Mgr. Hany Procházkové v Centru prevence kriminality, Městské policie Sokolov od 20. listopadu 2017 a opět se jedná o akci, která je pro seniory ZDARMA. Program bude zaměřen na prevenci kriminálně závadového chování na seniorech a hostem bude herečka - babička z filmu KOLJA oceněného Oscarem i Zlatým glóbem paní Liliana Malkina se svým doprovodem. Začátek 17:00.

  číst pokračování článku