česky Deutsch English
Novinky
 • 21.2.2018

  KONČÍ TERMÍNY PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK NA POZICE ŘEDITELŮ

  ZUŠ

  Rada města Sokolova v souladu s ustanoveními § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, vyhlašuje konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkových organizací. Termíny pro ZŠ končí ve středu 21. února, pro MŠ pak v pátek 23. února a pro ZUŠ a DDM ve středu 28. února. 

  číst pokračování článku

 • 21.2.2018

  Nová veřejná zakázka

  Město Sokolov vypsalo novou veřejnou zakázku „MŠ Pionýrů - oprava terasy".
  Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy terasy u budovy mateřské školy, v rámci kterých bude opravena pochozí vrstva terasy, omítky, hydroizolace, vnější zábradlí, bude provedeno nové schodiště a vyměněny výplně otvorů v 1. PP.

  číst pokračování článku

 • 21.2.2018

  Nová veřejná zakázka

  Město Sokolov vypsalo novou veřejnou zakázku „MŠ Vrchlického – oprava výdejen potravin".
  Předmětem veřejné zakázky je oprava výdejen potravin a sociálního zařízení pro personál v 1. a 2. NP objektu MŠ.

  číst pokračování článku

 • 21.2.2018

  MŠ ALŠOVA DOBRÝM ANDĚLEM

  MŠ ALŠOVA DOBRÝM ANDĚLEM
  Kolektiv zaměstnankyň Mateřské školy Sokolov, Alšova 1746 se aktivně zapojil do nadace DOBRÝ ANDĚL, která pomáhá rodinám, které se vlivem nemoci dostaly do tíživé situace. Každý měsíc zasílají společnou finanční částku, která míří do rodin, jež potřebují překlenout finanční tíseň způsobenou onemocněním dítěte, nebo rodiče.

  číst pokračování článku

 • 20.2.2018

  Návštěva z Mateřídoušky v mateřské škole

  Před Vánoci byla pozvaná třída Berušek (nejstarší děti z mateřské školy) do denního centra Mateřídouška v Sokolově. Klienti z Mateřídoušky předvedli dětem hudební a taneční vystoupení, ukázali dětem pracovní dílny, kde vyrábějí drobné dřevěné výrobky. V dílně ručních prací se děti podívaly na práci s hlínou, v textilní a šicí dílně sledovaly šití maňásků a loutek a v galerii výrobků si prohlédly vše, co klienti z Mateřídoušky vyrobili. Z návštěvy si děti odnesly drobné papírové dárečky a rozhodly se návštěvu opětovat. Nacvičily krátké vystoupení, vyrobily dárečky a 8. 2. 2018 pozvaly klienty z Mateřídoušky do mateřské školy. Setkání proběhlo opět v přátelské a veselé atmosféře. Klienti Mateřídoušky si prohlédli prostory třídy, školy a po vystoupení dětí si společně s dětmi zazpívali, zatančili a společně si i pohráli. Těšíme se na další návštěvu.

  číst pokračování článku

 • 19.2.2018

  Mladší minižáci BK Sokolov vyhráli soutěž bez prohry

  BK Sokolov
  Konec jarních prázdnin byl pro hráče Basketbalového klubu Sokolov ve znamení dalších utkání. V pátek se sokolovští muži utkali v přímém souboji o první místo s tradičním rivalem Spartakem Chodov. V sobotu pak zajížděli sokolovští junioři (hráči do 19 let) k povinnému sehrání utkání do Roudnice, když výsledek tohoto utkání nebyl před play off nijak důležitý. A konečně v neděli měli na programu svůj poslední sezónní turnaj nejmladší minižáci (hráči do 11 let), kteří chtěli v tomto turnaji udržet sezónní neporazitelnost.

  číst pokračování článku

 • 19.2.2018

  TERMÍNY ZÁPISŮ DO PRVNÍCH TŘÍD

  TERMÍNY ZÁPISŮ DO PRVNÍCH TŘÍD
  Ředitelé základních škol vypisují termíny pro zápisy do prvních tříd základní školní docházky. Žák plní povinnou školní docházku v základní škole, do které spadá dle místa trvalého pobytu, pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu. Dle § 36 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) je ředitel spádové školy povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu, a to do výše povoleného počtu žáků uvedeného ve školském rejstříku (kapacita školy).

  číst pokračování článku

 • 14.2.2018

  DO ZÍTŘKA MŮŽETE NOMINOVAT OSOBNOSTI MĚSTA

  DO ZÍTŘKA MŮŽETE NOMINOVAT OSOBNOSTI MĚSTA

  15. února se uzavírají nominace na ocenění Osobností města za uplynulý rok 2017. Rada města z navržených jmen vybere tři občany, které vyznamená. Anketa není vyhlášena v žádných kategoriích. Rozhodující pro ocenění je přínos pro společnost. Třem vyznamenaným osobnostem a jejich zásluhám pak bude věnován slavnostní gala večer. Ten se odehraje v Městském divadle v úterý 24. dubna od 17 hodin. Jako hudební host vystoupí Jakub Smolík. Nominační lístek ke stažení zde.

  číst pokračování článku