česky Deutsch English
Novinky
Všechny novinky Zprávy z města Kultura a společnost Ze sportu
 • 18.3.2023

  BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ

  Ve dnech 17.04.2023 až 12.05.2023 bude v Sokolově probíhat blokové čištění. Jednotlivé úseky budou včas opatřeny příslušnými dopravními značkami. Chápeme, že blokové čistění může být pro řidiče vozidel často komplikací, je to však nezbytné, abychom žili v příjemném a bezpečném prostředí. Jako vlastník komunikace je město Sokolov povinno zajišťovat sjízdnost a schůdnost komunikací, včetně odstraňování nečistot. Při blokovém čistění dochází k odstraňování odpadků, listí, zbytků posypového materiálu atd.

  číst pokračování článku

 • 13.3.2023

  KLUB DŮCHODCŮ HORNICKÁ 1595 - HÁJEČEK

  KLUB DŮCHODCŮ

  Pranostika lidu: Když duben laškuje, bývá mnoho sena a obilí.

  3. 4. 13:00 – 17:00 Posezení s debatou – HODY, HODY DOPROVODY… Čtyřicetidenní velikonoční půst nás provázel duchovní přípravou na největší křesťanské svátky, „Velikonoce“. Velikonoce jsou i půvabné svátky jara se spoustou dobrot jarních chutí. Víme podle jakého klíče se určuje doba oslavy Velikonoc?

  číst pokračování článku

 • 10.3.2023

  PIETNÍ AKT K VÝROČÍ 80 LET OD BITVY U SOKOLOVA

  Dne 8. 3. 2023 proběhl u památníku bitvy u Sokolova pietní akt, při kterém byly k památníku položeny květiny. Od bitvy 2. světové války, kde českoslovenští vojáci poprvé vstoupili do bojů na východní frontě, uplynulo přesně 80 let. Chcete-li vědět více o památníku a o tom, kde se vlastně vzal název našeho města Sokolov? A co má společného s dějištěm bitvy?

  číst pokračování článku

 • 9.3.2023

  DÍKY DOHODĚ MĚSTA SOKOLOV A AMBULANCÍ PENTA MOHOU LIDÉ NAJÍT SVÉHO PRAKTIKA

  Na základě jednání s městem Sokolov nabídnou Ambulance Penta s. r. o. rezervní i nově vytvořené kapacity praktických či odborných lékařů obyvatelům Sokolovska. Byť toto znamená dojíždění za praktickým lékařem, jedná se o okamžité a nejrychlejší řešení. Není to však řešení jediné - do budoucna se připravuje možnost otevření zcela nové ordinace praktického lékaře přímo v Sokolově.

  číst pokračování článku

 • 7.3.2023

  PROBĚHL BŘEZNOVÝ DEN SE STAROSTOU

  Ve středu 01. 03. 2023 proběhl další "Den se starostou". Jsem moc rád, že občané těchto dnů opravdu využívají.
  V březnovém termínu jsme společně řešili parkování v křižovatkách a s tím související nebezpečný výjezd, práci asistentů prevence kriminality, přehled o majetku města, informativní nástěnky pro seniory či sousedské vztahy.

  číst pokračování článku

 • 5.3.2023

  ANTONÍN LEBEDA OSLAVIL 70 LET

  Starosta města Mgr. Petr Kubis a místostarosta Bc. Jan Picka popřáli panu Lebedovi k jeho životnímu jubileu. Pan Lebeda je velkým patriotem našeho města a zásadně se zasloužil o jeho rozvoj. Byl dlouhodobým předsedou a dodnes je členem komise vnějších vztahů, cestovního ruchu a kultury. Velký podíl má na rozvoji spolupráce a přátelských vztahů s partnerskými městy Schwandorf a Saalfeld. Mnoho let se věnoval výuce plavání dětí v sokolovském krytém bazénu.

  číst pokračování článku

 • 4.3.2023

  PANÍ FRIDRICHOVÁ OSLAVILA 90 LET

  Paní Stanislava Fridrichová oslavila dne 22. února 90. narozeniny. Za město Sokolov ji přišel k životnímu jubileu poblahopřát starosta města Mgr. Petr Kubis. Paní Fridrichová pracovala do sedmdesáti let. Přibližně před čtyřiceti lety pracovala i na městském úřadě v archivu. Ještě jednou ji přejeme především mnoho zdraví do dalších let.

  číst pokračování článku

 • 18.3.2023

  BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ

  Ve dnech 17.04.2023 až 12.05.2023 bude v Sokolově probíhat blokové čištění. Jednotlivé úseky budou včas opatřeny příslušnými dopravními značkami. Chápeme, že blokové čistění může být pro řidiče vozidel často komplikací, je to však nezbytné, abychom žili v příjemném a bezpečném prostředí. Jako vlastník komunikace je město Sokolov povinno zajišťovat sjízdnost a schůdnost komunikací, včetně odstraňování nečistot. Při blokovém čistění dochází k odstraňování odpadků, listí, zbytků posypového materiálu atd.

  číst pokračování článku

 • 9.3.2023

  DÍKY DOHODĚ MĚSTA SOKOLOV A AMBULANCÍ PENTA MOHOU LIDÉ NAJÍT SVÉHO PRAKTIKA

  Na základě jednání s městem Sokolov nabídnou Ambulance Penta s. r. o. rezervní i nově vytvořené kapacity praktických či odborných lékařů obyvatelům Sokolovska. Byť toto znamená dojíždění za praktickým lékařem, jedná se o okamžité a nejrychlejší řešení. Není to však řešení jediné - do budoucna se připravuje možnost otevření zcela nové ordinace praktického lékaře přímo v Sokolově.

  číst pokračování článku

 • 7.3.2023

  PROBĚHL BŘEZNOVÝ DEN SE STAROSTOU

  Ve středu 01. 03. 2023 proběhl další "Den se starostou". Jsem moc rád, že občané těchto dnů opravdu využívají.
  V březnovém termínu jsme společně řešili parkování v křižovatkách a s tím související nebezpečný výjezd, práci asistentů prevence kriminality, přehled o majetku města, informativní nástěnky pro seniory či sousedské vztahy.

  číst pokračování článku

 • 21.2.2023

  Připravované úpravy komunikací a parkovišť

  Připravované úpravy komunikací a parkovišť - u Herby
  V následujících měsících se začne pracovat na vytvoření 105 nových parkovacích míst ve dvou lokalitách. První lokalitou je parkoviště u „Herby“ v ul. Sokolovská. Zde bude opravena stávající komunikace a parkovací stání za bytovými domy č. p. 1570 - 1576, která budou upravena šířkově tak, aby odpovídala normovým požadavkům. Na ploše vedle ulice pak vznikne zcela nové parkoviště o kapacitě 60 parkovacích míst.

  číst pokračování článku

 • 17.2.2023

  Uzavření hlavního vstupu do Kina Alfa

  Uzavření hlavního vstupu do Kina Alfa
  V minulých dnech musel být z důvodu havarijního stavu schodiště uzavřen hlavní vstup do Kina Alfa. Pro vstup do Kina Alfa je nutné nyní používat boční vchod. Jedná se však o stav dočasný, neboť již během několika málo dnů bude vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele sanace venkovního schodiště a podest. Jedná se o poměrně náročnou opravu, která zabere několik měsíců. Z důvodu zatékání dešťové vody je poškozený celý dlážděný povrch schodiště a podest, který je potřeba kompletně vyměnit. Dále je nutné opravit i samotnou železobetonovou konstrukci schodiště. Termín realizace vzejde z výběrového řízení. Omlouváme se za vzniklé komplikace a prosíme o trpělivost během realizace stavby.

  číst pokračování článku

 • 13.3.2023

  KLUB DŮCHODCŮ HORNICKÁ 1595 - HÁJEČEK

  KLUB DŮCHODCŮ

  Pranostika lidu: Když duben laškuje, bývá mnoho sena a obilí.

  3. 4. 13:00 – 17:00 Posezení s debatou – HODY, HODY DOPROVODY… Čtyřicetidenní velikonoční půst nás provázel duchovní přípravou na největší křesťanské svátky, „Velikonoce“. Velikonoce jsou i půvabné svátky jara se spoustou dobrot jarních chutí. Víme podle jakého klíče se určuje doba oslavy Velikonoc?

  číst pokračování článku

 • 10.3.2023

  PIETNÍ AKT K VÝROČÍ 80 LET OD BITVY U SOKOLOVA

  Dne 8. 3. 2023 proběhl u památníku bitvy u Sokolova pietní akt, při kterém byly k památníku položeny květiny. Od bitvy 2. světové války, kde českoslovenští vojáci poprvé vstoupili do bojů na východní frontě, uplynulo přesně 80 let. Chcete-li vědět více o památníku a o tom, kde se vlastně vzal název našeho města Sokolov? A co má společného s dějištěm bitvy?

  číst pokračování článku

 • 5.3.2023

  ANTONÍN LEBEDA OSLAVIL 70 LET

  Starosta města Mgr. Petr Kubis a místostarosta Bc. Jan Picka popřáli panu Lebedovi k jeho životnímu jubileu. Pan Lebeda je velkým patriotem našeho města a zásadně se zasloužil o jeho rozvoj. Byl dlouhodobým předsedou a dodnes je členem komise vnějších vztahů, cestovního ruchu a kultury. Velký podíl má na rozvoji spolupráce a přátelských vztahů s partnerskými městy Schwandorf a Saalfeld. Mnoho let se věnoval výuce plavání dětí v sokolovském krytém bazénu.

  číst pokračování článku

 • 4.3.2023

  PANÍ FRIDRICHOVÁ OSLAVILA 90 LET

  Paní Stanislava Fridrichová oslavila dne 22. února 90. narozeniny. Za město Sokolov ji přišel k životnímu jubileu poblahopřát starosta města Mgr. Petr Kubis. Paní Fridrichová pracovala do sedmdesáti let. Přibližně před čtyřiceti lety pracovala i na městském úřadě v archivu. Ještě jednou ji přejeme především mnoho zdraví do dalších let.

  číst pokračování článku

 • 23.2.2023

  Čištění řeky Ohře

  V letošním roce proběhne Čištění řeky Ohře již po osmé, a to v termínu od 14. do 16. dubna 2023 (hlavním úklidovým dnem je sobota 15. 4.). Na úseku od Kynšperka nad Ohří po Karlovy Vary (Chebský most), a také na několika přítocích, je vítán každý dobrovolník. Upozorňujeme, že akce může být náročnější a nemusí být vhodná pro malé děti.

  číst pokračování článku

 • 21.2.2023

  MĚSTSKÁ POLICIE CHCE POKRAČOVAT V PROJEKTU "ČISTÉ MĚSTO"

  Projekt „Čisté město“, který realizuje Městská policie Sokolov, byl znovu spuštěný v roce 2021. Tento projekt je prospěšný nejen z důvodu úklidu města, ale také pomáhá lidem, kteří si obtížně hledají zaměstnání. Podstatou projektu je zapojení osob evidovaných na Úřadu práce v Sokolově do úklidových prací veřejných prostranství města.

  číst pokračování článku

 • 21.2.2023

  Evropský den obětí trestných činů

  Evropský den obětí trestných činů
  Na středu dne 22. února 2023 připadá Evropský den obětí trestných činů. Tento den je každoroční připomínkou podpisu Charty práv obětí ve Velké Británii v roce 1990. Jeho cílem je především zvýšit povědomí o právech a potřebách obětí. Ve spolupráci s Probační a mediační službou uctíme a podpoříme v tento den ve 12. hodin oběti trestných činů minutou ticha.

  číst pokračování článku

 • 17.2.2023

  Město Sokolov chce podpořit spolupráci základních a středních škol

  Město Sokolov chce podpořit spolupráci základních a středních škol
  Školství je jednoznačně naprosto klíčovou oblastí v procesu transformace. Město Sokolov připravuje celou řadu kroků, jak školství v Sokolově co nejrychleji a nejefektivněji podpořit. Jedním z těchto kroků je i lepší provázanost základního a středního školství. Z tohoto důvodu proběhla schůzka středních škol v Sokolově se zástupci města. Pozvání na tuto schůzku přijali zástupci Gymnázia Sokolov, ISŠTE Sokolov, Střední živnostenské školy Sokolov, Střední policejní školy Sokolov, Vojenské střední školy Ministerstva obrany a Soukromé obchodní akademie Sokolov, s.r.o.

  číst pokračování článku